Добре Дошли

СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Имам удоволствието да Ви информирам, че Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина организира с подкрепата на Vitiligo Research Foundation, World Health Academy и European Society for Laser Dermatology IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders, който ще се проведе от 22-ри до 24-ти май 2015 г. в София Хотел Балкан (бивш Шератон София). Мотото на събитието ще бъде „The color of the skin”.

IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders e събитие с нова форма и визия за нашата страна. Водещи лектори и демостратори от целия свят ще споделят своя огромен опит и ще очертаят тенденциите в диагностиката и лечението на пигментните дерматози.

Научната програма ще бъде представена от богата палитра от пленарни лекции, които ще се проведат в София Хотел Балкан и интерактивни демонстрации на живо, с акцент върху приложението на лазерни и светлинни устройства при лечение на хипер- и хипопигментните нарушения на кожата, иновативни хирургични техники за репигментация при витилиго и много други.

Предварителна програма:

23.05.2015 – Пленарни лекции

Prof. Gunter Burg (Швейцария) – “The color of the skin”
Prof. Torello Lotti (Италия) – “Vitiligo as a systemic disease”
Prof. Franco Rongioletti (Италия) – “Pigmentary deposition disorders: a hard challenge for dermatologists”
Prof. Davinder Parsad (Индия) – “Translating vitiligo research into clinical utility”
Prof. Yan Valle (САЩ) – “Vitiligo CloudBank. Electronic health record and biobank for expedited R&D in vitiligo”
Prof. Andreas Katsambas (Гърция) – “Melasma: Update on pathogenesis and treatment”
Prof. Klaus Fritz (Германия) – “Treatment of hypopigmented disorders with excimer laser”
Prof. Живко Камарашев (Швейцария) – “Clinico-histopathological correlations in pigmentary dissorders”
Prof. Katerina Damevska (Македония) – “Epidemiology of facial dyspigmentation”
Prof. Natasa Mitrevska (Македония) – Impact of  Vitiligo on Quality of Life
Prof. Suzana Nikolovska (Македония) – Vitiligo in Children
Prof. Sibel Alper (Турция) – “New trends in the treatment of vitiligo – update 2015”
Prof. Carmen Salavastru (Румъния) – „Excimer laser in the treatment of vitiligo”
Dr. Brian Lee (САЩ) – „Phototherapy in vitiligo”
Проф. Николай Цанков (България) – „Dermatosis neglecta”
Проф. Мирослава Кадурина (България) – „Fractional nonablative lasers for treatment of hypo- and hyperpigmented disorders – mono and combination therapy”
Доц. д-р Жана Казанджиева (България) – Postinflammatory Hypo- and Hyperpigmentations
Доц. д-р Снежина Василева (България) – Pigmentary Disorders of the Aging Skin
Prof. Osman Kose (Турция) – „Pediatric hyper- and hypopigmented dermatoses”

24.05.2015 – Практични курсове

Prof. Torello Lotti (Италия) – “Practical prescription of oral and local low dose cytokines in vitiligo”
Dr. Aimillios Lallas (Гърция) – „Dermatoscopy – colors of the skin”
Prof. Davinder Parsad (Индия) – “Melanocyte transfer surgery”
Prof. Klaus Fritz (Германия) – „Excimer laser in the treatment of vitiligo”
Д-р Николай Тасев (Италия) – “Bioskin Evolution in the treatment of hypopigmented disorders”

Окончателната научна програма, както и детайли относно регистрацията очаквайте в началото на месец март на страницата на Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина - www.summerdermatology.com

Очаквам Ви отново от 22-ри до 24-ти май 2015 г. в пролетна София!

С уважение,

Проф. М. Кадурина, д.м.н.

Началник Катедра по дерматология и алергология,

Военномедицинска академия, София

Президент на IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders

www.summerdermatology.com

www.dermatology-bg.com

www.vrfoundation.org

www.esld.org


Dear colleagues and friends,

I have the pleasure to inform you that the already traditional and expected seventh edition of the Summer Academy for Practical Dermatology and Aesthetic Medicine will be held from 1 till 5 June 2016.

In the forthcoming 2015 the team of the Summer Academy in association with Vitiligo Research Foundation, World Health Academy and European Society for Laser Dermatology are hosting the first of its kind in Bulgaria masterclass - IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders which will take place from 22 till 24 May 2015 in Sofia Hotel Balkan and Clinic of Dermatology and venereology in Military Medical Academy, Sofia.

The IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders will become a meeting for the latest achievements in the field of pigmentary disorders of the skin, vitiligo, melasma, postinflammatory hyper- and hypopigmentations, poikoloderma, drug- induced hyperpigmentations, hereditary hypomelanosis, malignant cutaneous hypo- and hyperpigmentations, pigmented mosaicism etc.

The panel of speakers will include world-renowned speakers and demonstrators from all over the world who will present and discuss current issues and will share their valuable experience in the field of pigmentary disorders. The scientific program will include rich variety of plenary lectures held in Sofia Hotel Balkan and interactive practical courses in Clinic of Dermatology and venereology focusing on the application of lasers and light devises in the treatment of hyper- and hypopigmentary disorders of the skin, as well as innovative surgical techniques for repigmentation in vitiligo.

I am looking forward to meet you from 22 to 24 May 2015 in beautiful spring Sofia!

Sincerely Yours,

Prof. M. Kadurina, M.D., Ph.D, Dsc

Chief of Department of dermatology

Military Medical Academy, Sofia

President of IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders

www.summerdermatology.com

www.dermatology-bg.com

www.vrfoundation.org

www.esld.org

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕЗИДЕНТ

Проф. Мирослава Кадурина, д.м.н.

Началник Катедра по дерматология, венерология и алергология,

Военномедицинска академия, София

 

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ген. М-р Проф. С. Тонев, д.м.н.

Председател на Комисия по Здравеопазване към 43-то Народно събрание на Република България

 

СЕКРЕТАР
Д-р Валерия Матеева
mateeva@vma.bg

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ

Д-р Константинос Пагидас
k.pagidas@vma.bg

Д-р Янислав Михайлов
y.mihaylov@vma.bg

Д-р Иван Пеев
i.peev@vma.bg

Д-р Стиляна Трендафилова
s.trendafilova@vma.bg


ORGANIZING COMMITTEE


PRESIDENT

Prof. M. Kadurina, M.D., Ph.D, Dsc

Head of the Department of dermatology and allergology

Military Medical Academy, Sofia

 

HONORARY CHAIRMAN

Prof. St. Tonev, MD, PhD

President of Health Commission in the 43th Parliament of Bulgaria

 

SECRETARY

Dr. Valeria Mateeva, MD

mateeva@vma.bg

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Konstantinos Pagidas
k.pagidas@vma.bg

Dr. Yanislav Mihaylov
y.mihaylov@vma.bg

Dr. Ivan Peev
i.peev@vma.bg

Dr. S. Trendafilova
s.trendafilova@vma.bg